Spoed

Voor spoedeisende hulp kunt u de Praktijklijn altijd bellen

Buiten praktijktijden (vóór 8.00 en ná 17.00u) alsmede in de weekeinden kunt u voor spoedeisende hulp contact opnemen met de Huisartsenpost Heuvelland, gevestigd bij de Eerste Hulp van het Ziekenhuis Maastricht: tel 043 3877777. Wanneer u de praktijk heeft gebeld wordt u buiten kantooruren automatisch doorverbonden.

Ook de dienstapotheek vindt u in het Ziekenhuis Maastricht: de Transmurale Apotheek, 043-3871750. Voor de zekerheid loont het de site van uw eigen apotheek te raadplegen, vaak is er een beperkte opening in het weekend.

Voor het maken van reguliere afspraken kunt u ook op deze pagina terecht.

De Receptenlijn is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Hier kunt u aanvragen voor herhaalrecepten, verwijskaarten enz. inspreken. Dit kan ook tijdens vakantiesluitingen. Recepten kunt u ook Online aanvragen.


laatste update pagina 07/10/2019