Spoed

Bij een levensbedreigende situatie

bel 112!

Bij overige spoedgevallen is onze praktijk altijd bereikbaar via het algemene praktijknummer

tel.: 043-6014499 toets 1 voor spoed.


Buiten praktijktijden ( vóór 8.00 en ná 17.00u ) alsmede het weekend kunt u voor spoedeisende hulp contact opnemen met de Huisartsenposten:

Maastricht-Heuvelland, gevestigd bij de Spoedeisende Hulp van het Ziekenhuis Maastricht: tel. 043-3877777.

Oostelijk Zuid-Limburg, gevestigd bij het Spoedplein van het Zuyderland Ziekenhuis te Heerlen: tel. 045-577 8844.

Wanneer u het praktijknummer belt wordt u buiten kantooruren automatisch doorverbonden met Huisartsenpost Maastricht (u heeft 043-6014499 gebeld ) of Huisartsenpost Heerlen ( u heeft 043-4592288 gebeld ).

Ook de dienstapotheken vindt u in de ziekenhuizen:

Ziekenhuis Maastricht: de Transmurale Apotheek, tel. 043-3871750.

Dienstapotheek O-Z-Limburg, tel. 045-5741004.


De Receptenlijn is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Hier kunt u aanvragen voor herhaalrecepten inspreken. Dit kan ook tijdens vakantiesluitingen. Recepten kunt u ook Online aanvragen.


laatste update pagina 30/01/20