Spoed

Voor spoedeisende hulp kunt u de Praktijklijn altijd bellen

Buiten praktijktijden (vóór 8.00 en ná 17.00u) alsmede in de weekeinden kunt u voor spoedeisende hulp contact opnemen met de Huisartsenposten:

Maastricht-Heuvelland, gevestigd bij de Spoedeisende Hulp van het Ziekenhuis Maastricht: tel 043 3877777.

Oostelijk Zuid-Limburg, gevestigd bij het Spoedplein van het Zuyderland Ziekenhuis te Heerlen tel 045 577 8844

Wanneer u het praktijknummer belt wordt u buiten kantooruren automatisch doorverbonden met Huisartsenpost Maastricht (u heeft 043 6014499 gebeld) of Huisartsenpost Heerlen (u heeft 043 4592288 gebeld).

Ook de dienstapotheken vindt u in de ziekenhuizen:

Ziekenhuis Maastricht: de Transmurale Apotheek, tel 043-3871750

Dienstapotheek O-Z-Limburg, tel 045 - 5741004

Voor de zekerheid loont het de site van uw eigen apotheek te raadplegen, vaak is er een beperkte opening in het weekend.

De Receptenlijn is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Hier kunt u aanvragen voor herhaalrecepten, verwijskaarten enz. inspreken. Dit kan ook tijdens vakantiesluitingen. Recepten kunt u ook Online aanvragen. Voor Afspraken geldt dit eveneens.


laatste update pagina 30/01/20