Praktijkinformatie

Welkom bij Praktijk Sint Pieter.


Bij wie kan ik terecht?

Bij de doktersassistenten kunt u voor veel kleine behandelingen of onderzoeken terecht.

U kunt een afspraak maken voor de volgende zaken:

 • Urine laten nakijken op blaasontsteking

 • Oren uit spuiten

 • Wratjes weg laten halen

 • Hechtingen verwijderen

 • Wondbehandeling

 • Bloeddruk meten

 • Uitstrijkje

En, alleen na overleg met de huisarts, ook voor:

 • ECG (hartfilmpje)

 • Spirometrie (longfunctie meten)

 • Doppler (vaatonderzoek benen)

 • 30-minuten meting van de bloeddruk

 • Holter (ritmeonderzoek van het hart)

 • Allergietesten


De praktijkverpleegkundigen vervolgt de patiënten met chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes en COPD. Afhankelijk van de aard en instelling van de ziekte komen deze patiënten 1-4 maal per jaar bij haar op controle.

Hierbij worden ook andere onderzoeken en lab gedaan.


De praktijkondersteuners GGZ kunnen mensen met eenvoudige psychische klachten (zoals stress, rouw, spanningsklachten, begeleiding in bepaalde situaties, etc.) kortdurend begeleiden. We hebben iemand voor kinderen en jeugdigen tot 24 jaar en iemand voor volwassenen. Na een gesprek met de huisarts kunt u naar hen verwezen worden.

De kosten vallen geheel onder de huisartsenzorg, dus tellen niet mee voor het eigen risico.


Telefonisch kunt u te allen tijde recepten bestellen: bel 043-6014499, kies optie 2. Deze receptenlijn is 24-uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Uiteraard kan dat ook via deze website doen.


Visite aanvraag graag voor 11 uur in de ochtend, dit in verband met de planning voor de middag. Meestal zal de visite tussen 13 uur en 15 uur gereden worden.

Bij te grote drukte wordt het 17 uur of later. Een afspraak maken kan telefonisch bij de doktersassistente. Voor spoedgevallen kunt u natuurlijk te allen tijde terecht!


Waar?

U kunt zowel terecht in Valkenburg (Oosterweg 15) als in Schin op Geul (Warande 45). We proberen Schin op Geul zo veel mogelijk open te houden, maar op sommige dagdelen lukt dat niet.

U dient altijd een afspraak te maken, dit kan ook online.