Mijn Medisch Dossier

Storing inloggen portaal


Wilt u inloggen bij de WebApp? Dat kan hier

In onze praktijk maken we voor de uitwisseling van gegevens met de huisartsenpost gebruik van de Whitebox.

Meer informatie over de Whitebox kunt u vinden op: https://whiteboxsystems.nl/

Er is hier ook aanvullende informatie beschikbaar.

Actuele toegang tot gegevens via de Whitebox:

De huisartsenpost Maastricht en Heuvelland is op dit moment de enige post die toegang heeft tot uw gegevens. Aan toegang voor de huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg wordt gewerkt.

De “professionele samenvatting” van uw medische dossier is pas in te zien nadat u daar toestemming voor heeft gegeven, behalve in situaties die genoemd zijn onder “Informatieplicht en toestemming.” Toestemming kan via dit formulier worden gegeven. Indien het hier opgegeven telefoonnummer of emailadres niet correspondeert met de bij ons bekende gegevens nemen wij contact met u op. U kunt alleen toegang voor uzelf aanvragen, niet voor gezins- of familieleden.

Vooruitlopend op de huidige wet- en regelgeving is het nu al mogelijk delen van uw eigen dossier online in te zien: bijvoorbeeld recent verrichte onderzoeken. Dit kan via de WebApp.


laatste update pagina 14/01/2022