Ketenzorg, ook voor u?

Ketenzorg in onze praktijk

Ketenzorg is zorg voor een patiënt verleend door verschillende zorgaanbieders, en afgestemd op de klachten van de patiënt.

Ketenzorg begint bij de huisarts. De huisarts bepaalt samen met de patiënt en de praktijkverpleegkundige welke verschillende zorgverleners de beste zorg bieden passend bij de aandoening van de patiënt. Het gaat hierbij om mensen die lijden aan een chronische aandoening zoals in het rijtje beneden. Zorgverleners die in het netwerk van ketenzorg zitten zijn een huisarts, praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner, medisch specialist, fysiotherapeut, podotherapeut/pedicure, optometrist, apotheker en diëtist.

Onze huisartsenpraktijk is in het kader van ketenzorg aangesloten bij de zorggroep ZIO (stichting eerstelijns zorggroep).

Dit zijn de aandoeningen waarvoor wij ketenzorg bieden:

  • Diabetes Mellitus (suikerziekte)

  • COPD (emfyseem en stoflongen)

  • Astma

  • CVRM (hart- en vaatziekten)

  • Complexe ouderenzorg (bij meerdere aandoeningen tegelijkertijd)

Voor deelname aan de ketenzorg moet een patiënt aan bepaalde criteria voldoen (zoals leeftijd, mate van ernst van de aandoening)

Aan patiënten zal altijd toestemming worden gevraagd om deel te nemen aan de ketenzorg.