Vaccinaties Corona / CoVid

Wilt u een bewijs van vaccinatie voor reizen of voor toegang tot een evenement of binnenlocatie?Dan kunt u terecht op de website CoronaCheck.nl of de app CoronaCheck op uw smartphone. U kunt daar zelf direct uw vaccinatiebewijs regelen.

Heeft u hulp nodig bij het gebruik van de CoronaCheck website of app? Neemt u dan contact op met de Rijksoverheid. Belt u dan naar 0031-247247247. Daar zitten mensen klaar om u te helpen, ook als u zelf geen computer heeft.

Heeft u CoronaCheck.nl geprobeerd, maar is uw vaccinatiebewijs daar niet te vinden? Alleen als u door onze huisartsenpraktijk volledig bent gevaccineerd, kunnen wij u mogelijk helpen.

Stuurt u dan een e-mail naar assistente@praktijksintpieter.nl, geef daarbij aan dat u een bewijs van volledige vaccinatie wilt krijgen, omdat dat dit niet is gelukt via CoronaCheck.nl. Vermeld ook uw contactgegevens. Voeg het liefst een foto toe van uw vaccinatiebewijs.

Als het voor ons mogelijk is om u wel een vaccinatiebewijs te geven, dan sturen we u dat toe.

Het heeft geen zin om onze praktijk hierover te bellen.

Kijk op de website van de overheid voor meer informatie over wat u zelf kunt doen om aan een vaccinatiebewijs te komen.


Wij kunnen vaccinaties bijschrijven in gele boekjes. Neem uw boekje mee als u dat wenst. U kunt er voor een afspraak maken bij de assistentes.


Wilt u ons alstublieft niet bellen met vragen over de vaccinaties, hiermee wordt de gewone huisartsenzorg ontregeld. Onze bereikbaarheid komt hierbij ernstig in het gedrang, op dit moment zijn de wachttijden aan de telefoon erg lang.


Klik hier voor de meest recente informatie over de vaccinaties tegen het Corona virus.


Iedereen ontvangt de komende tijd een persoonlijke oproep voor vaccinatie! Als u een oproep of afspraak gemist hebt: bel niet, wij roepen u opnieuw op. Als u niet gevaccineerd wenst te worden of denkt dat we uw emailadres of (nieuwe) telefoonnummer niet hebben dan kunt u dit HIER melden.


De volgende vaccinatie is op vrijdag 16 juli van 9-12u in 't Geboew, Warande 43, 6305 AX Schin op Geul.

Dit is de laatste vaccinatieronde voor ons als huisartspraktijk.

Nogmaals, u krijgt een persoonlijke oproep per post of email (indien bij ons bekend), het heeft geen zin ons hierover te bellen.

CORONA-maatregelen (LET OP):


 • Als u geen mondmasker kunt dragen BEL DAN NIET naar de praktijk, wachttijden lopen op, hierdoor komt de normale zorgverlening in de knel!

 • Wij geven GEEN VERKLARINGEN hiervoor af

 • U kunt een UITZONDERINGSKAART downloaden, dit kan HIER

 • Deze kaart kunt u zelf afdrukken, vul uw naam en geboortedatum in in het kader (Bij "Ruimte om eigen informatie toe te voegen") en toon de kaart aan hen die er naar vragen

 • Heeft u geen printer? Vraag familie of buren dit voor u te doen! Op de praktijk kunt u hier niet om vragen!

 • Kom alleen naar de praktijk als u een afspraak heeft. Bestel recepten e.d. via de telefoon (keuze 2), apotheek of portaal. Als u toch zonder afspraak komt wordt u NIET toegelaten.

 • Indien u klachten van verkoudheid hebt, zoals hoesten, benauwdheid en koorts: overleg met de praktijk via de telefoon.

 • Houd waar mogelijk 1,5m afstand en draag een mondkapje binnen in de praktijk.

 • Maximaal 5 minuten aanwezig zijn voordat de afspraak begint.

 • Kom alleen. Als een begeleider noodzakelijk is, maximaal 1 persoon.

 • Als er meerdere personen in de hal staan wacht s.v.p. buiten tot er ruimte is

 • Na afloop van uw bezoek aan de praktijk graag meteen weer het pand verlaten.

 • Volg te allen tijde aanwijzingen van het personeel op.

De informatie welke over infecties met het coronavirus wordt verspreid is tegenstrijdig. Het zal nog enige tijd duren tot er echte duidelijkheid zal ontstaan omtrent zin en onzin van de aanbevolen maatregelen. Op grond van de huidige stand van zaken zijn dit, volgens ons, de belangrijkste adviezen (oktober 2020):

Zo voorkom je besmet (of, erger, ziek) te worden:

 • Vermijd het bij elkaar komen / verblijf in afgesloten / slecht geventileerde ruimtes (een CO2 meter geeft een indicatie van de mate van ventilatie, deze zijn echter op het moment slecht verkrijgbaar)

 • Handhaaf een luchtvochtigheid tussen 40-60% (een hygrometer, vaak onderdeel van een huis-tuin en keukenbarometer geeft deze waarde aan). In de winter wordt de lucht in binnenruimtes vaak te droog, vandaar de, al wat in onbruik geraakte, luchtbevochtigers op CV-radiatoren

 • Vermijd stemverheffing / schreeuwen / zingen

 • Mondmaskers / -kapjes beschermen niet uzelf maar u beschermt uw omgeving

 • Was stoffen mondmaskers dagelijks

 • Was uw handen, gebruik desinfectievloeistof

 • Bewaar afstand waar mogelijk

Ben je ziek? Doe dan dit:

Kom niet naar de praktijk maar laat je testen (ben je ernstig ziek bel ons dan!)

Wacht de uitslag thuis af. Ook huisgenoten moeten in quarantaine blijven

Volg na de testuitslag de richtlijnen van de GGD op


Lees hier meer:

Interview prof MJ Bouma (maar mondkapjes geven geen hersenschade)

Ventilatie op scholen (Duitsland doet het beter)

Praktijkinformatie mbt Corona

Wij vragen uw aandacht voor de volgende richtlijnen in onze praktijk:

 • Kom niet naar de praktijk toe (tenzij u een afspraak heeft)

 • Als u vragen heeft over het Corona virus en u bent niet ziek bel dan niet onze praktijk, maar met het speciale nummer 0800-1351 (gratis) van het RIVM.

 • Als u ziek bent of moeilijk ademt kunt u te allen tijde met de praktijk bellen.

 • Als u een afspraak heeft in onze praktijk kan het zijn dat u door ons wordt behandeld in beschermende kleding.

Voor actuele informatie over het coronavirus in Nederland verwijzen wij u naar de volgende twee websites:

https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

Voor de huidige stand van zaken mbt Covid19 infecties in Nederland kijk hier:

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/cfc2084c995c40e7ae72254029bf6251


Wij hopen op uw medewerking en begrip!


Laatste update: 18/10/2020