Laatste Nieuws: Corona (en Meer)

Beste patiënten,


  • De praktijk in Schin op Geul is vanaf maandag 20 april weer geopend van 8-9.30u, uitgezonderd de vrijdag. Vervelend genoeg voorlopig alleen indien u een afspraak heeft
  • Ook de praktijk in Valkenburg is alleen te bezoeken op afspraak
  • afspraak maken kan hier

Wij vragen uw aandacht voor de volgende richtlijnen in onze praktijk:

  • Kom niet naar de praktijk toe (tenzij u een afspraak heeft)
  • Als u vragen heeft over het Corona virus en u bent niet ziek bel dan niet onze praktijk, maar met het speciale nummer 0800-1351 (gratis) van het RIVM.
  • Als u ziek bent of moeilijk ademt kunt u te allen tijde met de praktijk bellen.
  • Als u een afspraak heeft in onze praktijk kan het zijn dat u door ons wordt behandeld in beschermende kleding.

Voor uitstekende en actuele informatie over het coronavirus in Nederland verwijzen wij u naar de volgende twee websites:

https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Voor de huidige stand van zaken mbt Covid19 infecties in Nederland kijk hier:

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/cfc2084c995c40e7ae72254029bf6251

- Nogmaals: blijf zoveel mogelijk thuis!

- Was regelmatig uw handen.

- Nies en hoest in uw elleboog.

- Breng zeker geen bezoek aan zwakkeren en ouderen, maar hou wel contact!

Wij hopen op uw medewerking en begrip!