Laatste Nieuws: Corona

Beste patiënten,

Ook in onze regio komen nu steeds meer Corona-infecties voor. Om de komende tijd zo veel mogelijk zorg te kunnen blijven leveren hebben wij een aantal maatregelen moeten nemen:

 • De praktijk in Schin op Geul is de komende weken in principe gesloten en alleen nog op afspraak geopend.
 • Ook de praktijk in Valkenburg is alleen te bezoeken op afspraak
 • Indien mogelijk worden uw vragen per videoconsult afgehandeld
 • en verder:

In verband met de huidige ontwikkelingen rond het CoVid19-virus vragen wij om zo veel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid een e-consult aan te vragen. Aanmelden voor de WebApp, welke dit mogelijk maakt, kan hier. Tevens is er nu de mogelijkheid een afspraak te maken voor een videoconsult, dit kan hier.

Tevens vragen wij uw aandacht voor de volgende richtlijnen in onze praktijk:

 • Kom niet naar de praktijk toe (tenzij u een afspraak heeft).
 • Als u vragen heeft over het Corona virus en u bent niet ziek bel dan niet onze praktijk, maar met het speciale nummer 0800-1351 (gratis) van het RIVM.
 • U belt wel met de praktijk:
  • als u een chronische ziekte heeft en/of als u ouder bent dan 70 jaar
  • en moeilijk ademt.

In overleg met de huisarts wordt dan bekeken hoe u geholpen kunt worden. Indien nodig komen we u thuis onderzoeken en behandelen.

 • Bent u jonger dan 70 jaar en heeft u géén chronische ziekte maar heeft u last van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of verhoging tot 38.5 graden Celsius? U hoeft de huisarts niet te bellen. Blijf thuis, ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft. Kijk op www.thuisarts.nl

Bel wel naar de huisarts als de klachten niet minder, maar erger worden. Bijvoorbeeld als u steeds zieker wordt of moeilijker gaat ademen.

 • Als u een afspraak heeft in onze praktijk wordt u behandeld door de huisarts in beschermende kleding.

Voor uitstekende en actuele informatie over het coronavirus in Nederland verwijzen wij u naar de volgende twee websites:

https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Voor de huidige stand van zaken mbt Covid19 infecties in Nederland kijk hier:

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/cfc2084c995c40e7ae72254029bf6251

- Nogmaals: blijf zoveel mogelijk thuis!

- Was regelmatig uw handen.

- Nies en hoest in uw elleboog.

- Breng zeker geen bezoek aan zwakkeren en ouderen, maar hou wel contact!

Wij hopen op uw medewerking en begrip!