Bij wie voor wat, en Waar?

Bij WIE voor WAT, en WAAR?

Om met het laatste te beginnen: U kunt zowel terecht in Valkenburg (Oosterweg 15) als in Schin op Geul (Warande 45). U dient altijd een afspraak te maken, dit kan online.

Bij de assistentes kunt u voor veel kleine behandelingen of onderzoekjes terecht. U kunt een afspraak maken voor de volgende zaken:

 • bloed prikken

 • urine laten nakijken op blaasontsteking

 • of zwangerschap

 • oren uit spuiten

 • wratjes weg laten halen

 • hechtingen verwijderen

 • wondbehandeling

 • bloeddruk meten

 • uitstrijkje

En, alleen na overleg met de huisarts, ook voor:

 • ECG (hartfilmpje)

 • spirometrie (longfunctie meten)

 • Doppler (vaatonderzoek benen)

 • audiometrie (gehoortest)

 • 24uurs meting van de bloeddruk

 • Holter (ritmeonderzoek van het hart)

 • allergietesten

De praktijkverpleegkundige vervolgt de patiënten met chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes en COPD. Afhankelijk van de aard en instelling van de ziekte komen deze patiënten 1-4 maal per jaar bij haar op controle. Hierbij worden ook andere onderzoeken en lab gedaan.

De praktijkondersteuners GGZ kunnen mensen met eenvoudige psychische klachten (zoals stress, rouw, spanningsklachten, begeleiding in bepaalde situaties, etc) kortdurend begeleiden. We hebben iemand voor kinderen en jeugdigen tot 24 jaar en iemand voor volwassenen. Na een gesprek met de huisarts kunt u naar hen verwezen worden. De kosten vallen geheel onder de huisartsenzorg, dus tellen niet mee voor het eigen risico.

Telefonisch kunt u te allen tijde recepten bestellen: bel 043-6014499, kies optie 2. Deze lijn is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Uiteraard kan dat ook via deze website.

Visite aanvraag graag voor 11u ochtends, dit in verband met de planning voor de middag. Meestal zal de visite tussen 13u en 15u gereden worden. Bij te grote drukte wordt het 17u of later. Een afspraak maken kan telefonisch bij de assistente of via de website. Voor spoedgevallen kunt u natuurlijk te allen tijde terecht.

Bloed prikken voor het MUMC+ kunt u ook laten doen in zorgcentrum de Oosterbeemd en wel op dinsdag en vrijdag om 9.30u. Het kan ook op dinsdag om 09.00u in zorgcentrum Vroenhof. Voor het Zuyderland kan dat op woensdag om 9.00u in de Oosterbeemd, en op donderdag in het Geboew. Vergeet niet uw ponsplaatje mee te nemen.

Voor mensen met risicofactoren (roken, hart- en vaatziektes of diabetes in de familie) kan het nuttig zijn een check up te laten doen. Laat u hiervoor informeren door de assistente.


laatste update pagina 28/09/2019