Afspraak Spreekuur

LEES A.U.B. EERST DE TOELICHTING HIERONDER!

Vanaf 30/9 is Dokter Seveke tijdelijk afwezig. Zie voor meer informatie het Laatste Nieuws. Zij wordt de komende weken op dinsdag, donderdag en vrijdag vervangen door Dokter Laura Navarro en Dokter Dagmar Hendrix.

Op de hierna volgende pagina kunt u niet alleen een afspraak maken voor het spreekuur van de artsen, maar ook voor dat van de assistentes. Bij de assistentes kunt u terecht voor bloeddruk meten, bloed prikken, oren uitspuiten en wondzorg. U kunt hier dus niet meer zonder afspraak voor binnenlopen. We begrijpen dat dit enige gewenning zal vergen, echter het werd voor de assistentes veel te druk.

Onderstaand het spreekuurschema van de dokters, de link naar de afspraken staat ONDER het schema (let er dus op dat u de afspraak voor de juiste locatie maakt):