Aawd nuus

OSTEOPOROSE

Midden augustus ontvingen alle 50 tot 85-jarigen namens de praktijk een uitnodiging om deel te nemen aan een onderzoek naar de kans op het hebben van voortijdige botontkalking. Vele van u hebben gebruik gemaakt van dit onderzoek.

Dit onderzoek wordt om de 5 jaar gedaan. Dus de volgende uitnodiging zult u ontvangen in 2026.


DOKTER VAN DE KAR

Dokter P. van de Kar, tot voor kort praktijkhoudend aan de Reinaldstraat 40, is per 1 mei 2020 gestopt met zijn praktijk. Huisartsenpraktijk Sint Pieter en Huisartsenpraktijk Valkenburg hebben de zorg voor zijn patienten overgenomen. De patiënten die bij onze praktijk zijn ingeschreven hebben inmiddels een welkomstbrief ontvangen met verdere informatie.

Informatieavond 29/1/20

De informatie-avond werd buitengewoon druk bezocht: we mochten ca. 250 belangstellenden ontvangen in 't Geboew. TV Valkenburg was ook aanwezig en gaf al een verslag op de website, waarbij de nadruk werd gelegd op de komst van een nieuwe huisarts in Schin op Geul. Dit gaat als gezegd nog wel een jaar duren, tot die tijd zullen vaker waarnemers aanwezig zijn in onze praktijken. Wat binnenkort wel gaat gebeuren, op herhaald verzoek, is de vervanging van de bestaande brievenbus door een brievenbus waar ook grotere pakketjes in kunnen worden afgeleverd.

Tevens zijn verschillende pagina's van onze website aangepast n.a.v. het commentaar wat er op werd geleverd. Dit betreft de informatie over de WebApp, Zorgverzekering, Spoed, Medisch Dossier, Links, Herhaalrecept, e-Consult en Contact.

Toekomst Praktijk Schin op Geul

In tegenstelling tot wat eerder is gemeld, heeft dokter Oderwald besloten om per 1 januari 2020 te stoppen als praktijkhouder.

De praktijk in Schin op Geul blijft gewoon open. De praktijk wordt voortgezet door de dokters Seveke en Knops. Op korte termijn wordt nog een derde dokter gezocht, tot die tijd kan dokter Oderwald nog incidenteel als waarnemer optreden.

De patiënten van Medisch Centrum Schin op Geul worden op korte termijn schriftelijk geïnformeerd, tevens volgt er een informatieavond in:

't Geboew, op woensdag 29 januari , aanvang: 19.00u

Hier zullen we onze plannen voor de toekomst presenteren.

TERUGKEER DOKTER SEVEKE

Na haar recente hartinfarct is ze goed aan het herstellen. Ze zal begin 2020 weer langzaam haar werkzaamheden hervatten in de praktijk. Zij bedankt ieder voor de overweldigende aandacht die zij mocht ontvangen : brieven, kaartjes , attenties en bloemen. Het was een hart onder de riem!

Griepspuit

dit jaar wordt de griepspuit gezet in de eerste week van december, telkens van 15-17u. U hoeft hiervoor niet te bellen, u krijgt een oproep in november. De jaarlijkse griepgolf duurt gewoonlijk van de laatste week van december tot in april; om ook de laatste maand bescherming te bieden wordt de griepspuit einde november / begin december gegeven.

Wij kiezen ervoor om de spuit gedurende een aantal dagen te geven om lange wachttijden te voorkomen. Neem de brief mee als u voor de spuit komt, we hebben de streepjescode nodig voor de administratieve verwerking!


Afwezigheid dokter Seveke

Zaterdagnacht 28 september werd dokter Floor Seveke aan het begin van haar nachtdienst op de Huisartsenpost te Maastricht getroffen door een hartinfarct. Door kordaat optreden van een collega-huisarts werd de diagnose snel gesteld en kon zij meteen worden opgenomen op de CCU, de hartbewakingsafdeling van het ziekenhuis. Zij maakt het gelukkig goed: een spoedig en volledig herstel wordt verwacht, en woensdag 2 oktober heeft zij het ziekenhuis al mogen verlaten.

Tot haar terugkeer wordt zij vervangen door dokter Oderwald en dokter Knops, en wanneer niet anders mogelijk door een waarnemend huisarts. U bent vrij in de keuze van een dokter voor het maken van een afspraak.


Vanaf 1 januari 2020 gaan Medisch Centrum Schin op Geul en Praktijk St. Pieter samen verder als Praktijk aan de Geul.

Al vanaf 1 oktober 2019 betekent dit voor u het volgende:

Op de locatie Praktijk Sint Pieter aan de Oosterweg 15 te Valkenburg kunt u een afspraak maken voor de spreekuren van dokter G.B.R.M. Knops en waarnemende huisartsen. Dit kan via de online agenda.

Op de locatie Medisch Centrum Schin op Geul aan de Warande 45 te Schin op Geul kunt u een afspraak maken voor de spreekuren van dokter G.B.R.M. Knops. Ook dit kan via de online agenda.


In Valkenburg gaan we door met al onze diensten, evenals in Schin op Geul.


 • Spreekuurafspraak meestal dezelfde dag

 • Spreekuren en huisbezoek door praktijkverpleegkundige (voor chronische aandoeningen en ouderen)

 • Spreekuren voor psycholoog (volwassenen én kinderen)

 • hartfilm (electrocardiogram)

 • holter on-demand (hartfilm voor ritmestoornis, u krijgt een apparaat mee naar huis)

 • gehoortesten (audio- en tympanogram)

 • longfunctieonderzoek (spirometrie)

 • uitgebreide mogelijkheden voor bloedonderzoek

 • 24 uurs bloeddrukmeting

 • bloedvatonderzoek (doppler van hals- en beenvaten) bij aderverkalking

 • beoordeling van huidaandoeningen op afstand door de huidarts (teledermatologie)

 • overleg met de apothekers in het kader van medicatiebewaking

 • overleg met andere eerstelijnswerkers zoals Wijkverpleging, Maatschappelijk Werk, Thuiszorg en Geerlingshospice


Heeft u vragen over deze samenwerking, stel deze dan via het e-Consult, wij zullen uw vragen en onze antwoorden (mits accoord) op deze plek weergeven, voor zover ook voor anderen van belang.


Mede namens de medewerkers van Praktijk aan de Geul,

Floor Seveke, huisarts

Gaspard Knops, huisarts


laatste update pagina 10/04/2021