Praktijk sint Pieter

Oosterweg 15 6301PX Valkenburg

Warande 45 6305AX Schin op Geul

tel 043-6014499 / 4592288

Welkom op de website van

Praktijk Sint Pieter en

Medisch Centrum Schin op Geul

Foutieve datum griepvaccinatie / pneumonie:

Zij die een uitnodiging voor 26 november hebben gekregen: deze datum is fout, het is maandag 26 oktober. U kunt gewoon op de aangegeven tijd komen, ingang praktijk Schin op Geul Warande 45 achteringang,. Parkeren kan op het plein (gratis)

GRIEPVACCINATIE EN PNEUMOKOKKENVACCINATIE

In de week van 26 oktober worden de vaccinaties gezet. Degenen die daarvoor in aanmerking komen hebben een brief ontvangen met een persoonlijke uitnodiging met een specifiek tijdstip. Als u in het verleden de griepspuit hebt geweigerd krijgt u ook dit jaar GEEN uitnodiging. Het heeft geen zin hiervoor te bellen, de bestelling voor de griepspuit is al in het voorjaar gedaan!

CORONA-maatregelen:

  • Kom alleen naar de praktijk als u een afspraak heeft. Bestel recepten e.d. via de telefoon (keuze 2), apotheek of portaal. Als u toch zonder afspraak komt wordt u NIET toegelaten.

  • Indien u klachten van verkoudheid hebt, zoals hoesten, benauwdheid en koorts: overleg met de praktijk via de telefoon.

  • Houd waar mogelijk 1,5m afstand en draag een mondkapje binnen in de praktijk.

  • Maximaal 5 minuten aanwezig zijn voordat de afspraak begint.

  • Kom alleen. Als een begeleider noodzakelijk is, maximaal 1 persoon.

  • Als er meerdere personen in de hal staan wacht s.v.p. buiten tot er ruimte is

  • Na afloop van uw bezoek aan de praktijk graag meteen weer het pand verlaten.

  • Volg te allen tijde aanwijzingen van het personeel op.laatste update pagina 13/04/2020